02.01.2021 u 17:03 | Zanimljivosti, Zdravlje | Komentari

UPOZORENJE DOKTORICE: “Kovid može da OŠTETI ZDRAVU JETRU i da pogorša postojeću bolest” objašnjava ko je izložen NAJVEĆEM RIZIKU

Covid-19 je multisistemska bolest koja može da zahvati različite organe odnosno organske sisteme, među kojima je i jetra”, kaže za “Ženu” naš ugledni stručnjak prof. dr Milena Božić, specijalista infektologije, pedijatrije i subspecijalista hepatologije.

coronavirus-4844593_1280

Kako dodaje doktorica, virus SARS-CoV-2 ulazi u ćelije jetre preko ACE-2 receptora i nađen je na holangiocitima (epitelne ćelije žučnih kanala). Na pitanje kako kovid može da djeluje ovaj organ, ona odgovara:

“Virus SARS-CoV-2 može da ošteti zdravu jetru ili da pogorša već postojeće oštećenje jetre, koje je nađeno kod 14.8 odsto do 53 procenta hospitalizovanih bolesnika sa kovidom-19. Značajnije oštećenje jetre registrovano je kod minimalno 58 odsto i maksimalno 78 procenata bolesnika, koji su umrli od kovida. Zato se smatra da je teško oštećenje jetre surogat marker nepovoljnom ishodu bolesti”.

Kao moguće uzroke opterećenja jetre usljed kovida profesorka izdvaja sledeće: težak zapaljenski odgovor citokinska oluja/sepsa, oštećenje hipoksijom (nedostatkom kiseonika), oštećenje lijekovima, koje bolesnik prima zbog korone, mikrotromboze sinusoida jetre, nastale zbog hiperkoagulabilnosti (stanje kada je krv gušća i lepljivija nego inače), direktno oštećenje virusom SARS-CoV-2 i udruženi faktori.

Loading...

Pitali su doktoricu i da li je neka grupa pacijenata sa bolestima jetre podložnija uticaju kovida-19.

“U jednoj studiji od 2.780 bolesnika iz Amerike sa kovidom-19, dokazano je da su hronične bolesti jetre, naročito ciroza jetre, bile udružene sa značajno većom smrtnošću od korone Glavne etiologije bolesti jetre bile su: alkohol, nealkoholni stetohepatitis, hepatitis C, hepatitis B i autoimunski hepatitis. Među ovim uzrocima najčešće su bili masna jetra i nealkoholni stetohepatitis. A kao uzroci smrti označeni su: pogoršanje dekompenzacije jetre, pojava ili pogoršanje postojeće encefalopatije i krvarenja iz variksa jednjaka. U toku kovida-19, kod ovih bolesnika bio je povećan rizik od smrtnosti, nezavisno od faktora rizika kao što su gojaznost, hipertenzija i diabetes”, kaže nam dr Božić (hepatična encefalopatija predstavlja neuropsihičke poremećaje funkcije mozga usljed poremećaja detoksikacione, metaboličkih i drugih funkcija jetre).

Profesorica ističe da su simptomi i znaci bolesti jetre oskudni osim ako se ne radi o odmakloj bolesti jetre odnosno o dekompenzovanoj cirozi.

“Glavna procena funkcije jetre radi se na osnovu laboratorijskih analiza krvi. Osnovni nalaz je porast aktivnosti enzima jetre – transaminaza: AST, ALT, a varijabilan nalaz je porast gama glutamil transferaze -GGT, alkalne fosfataze i bilirubina i pad nivoa albumina u serumu. Uz to, neophodna je i procjena faktora koagulacije”, objašnjava kako se dijagnostikuje poremećaj funkcije jetre usljed kovida.

Kako razlikovati oštećenje jetre virusom SARS-CoV-2 od drugih uzroka?

“Kod povišenog nivoa transaminaza usled kovida treba razmotriti moguće oštećenje jetre virusima hepatitisa, lijekovima, zbog zapaljenja mišića, oštećenja srca i sindroma oslobađanja citokina”, kaže nam.

Kada je u pitanju uticaj korone na jetru, važno je i pitanje da li je oštećenje jetre posledica kvoida ili problem u toku borbe sa virusom?

“Oštećenje jetre se javlja u toku kovida-19, a praćenje posle preležane bolesti pokazaće da li ova bolest ostavlja posljedice. Pandemija je u toku pa je rano da se govori o posljedicama novog soja korone”, ističe redovni profesor Medisinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u penziji.

Bilo je dosta riječi i o mogućem neželjenom dejstvu vitamina, koji se usled pandemije korona virusa uzimaju i na svoju ruku, na zdravlje jetre.

“U propisanim dozama vitamini ne utiču negativno na bolest jetre. Neki vitamini, poput A, D, E i K se i preporučuju kod određenih oboljenja ovog organa”, objašnjava.

Hepatitis C i korona

Kako postupiti ako su bolesnici na antivirusnoj terapiji hroničnog hepatitisa B ili hroničnog hepatitisa C, a dobiju kovid?

“Ako bolesnici već primijenjuju antivirusnu terapiju za hronični hepatitis B ili hronični hepatitis C, terapiju treba nastaviti i u toku kovida. Započinjanje terapije hroničnog hepatitisa C, dok traje borba sa koronom, obično nije opravdano. Liječenje se može odložiti dok bolesnik ne ozdravi od kovida”, napominje.

(Žena Blic)

( LijekizPrirode.com )

Vaš komentar na članak: