07.02.2021 u 21:10 | Zanimljivosti, Zdravlje | Komentari

Branimir dr Nestorović: O multiploj sklerozi

Kada sam prije nekog vremena ukazao na mogućnost liječenja multiple skleroze starim lijekom za alergiju, Tavegylom, bilo je svakakvih reakcija (što je normalno). Posebno su me napadali za rečenicu “da se lijek iščezao iz apoteka kada se pokazao efikasnim u liječenju”.

dr-branimir-nestorovic 2

Tada sam rekao da će se on sigurno ponovo javiti, ali u drugom obliku. I stvarno, krajem 2019 FDA (Američka agencija za lijekove i hranu) odobrava za relapsirajuću multiplu sklerozu dimetil fumarat (zaštićeno ime TECFIDERA), oralno, kao monoterapiju ‘bez drugih lijekova). Kakva je veza ove dvije vesti. Pa, Tavegyl je klemastin fumarat (dakle lijek klemastin je prisutan u obliku soli sa fumaratom). Dakle, djeluje ne lijek,već ono za šta je vezan.

Fumarati se rijetko nalaze u ishrani ljudi, samo kao dodaci industrijskog hrani. U prirodi se nalaze u većoj količini u Islandskom lišaju.

Način kako dimetilfumarat djeluje nije sasvim poznat, misli se da je antioksidativno. Moguće je da ima i imunomodulatorna dejstva, povećavanjem aktivnosti brojnih citokina.

Loading...

Neskromno, moje mišljenje je da on povećava aktivnost mitohondrija u ćelijama mozga. Mitohondrije su baterije koje daju energiju našim ćelijama (polovina težine ćelije su mitohondrije). Svaki poremećaj mitohondrija dovodi do smanjenja količine energije, a samim tim poremećaja u funkcionisanju ćelija.

U 2019 je objavljeno nekoliko radova, koji identifikuju mitohondrije kao ključne igrače u multiploj sklerozi. Fumarati su dio ciklusa limunske kiseline, kojim se u mithondrijama stvara energija. Dodavanje fumarata popravlja stvaranje energije. Ovaj efekat je sličan onom koji ima nikotinamid mononukleotid (o tome drugi put).

Da sam u pravu, govori jedan rad iz 2009 godine u kome su postignuti spektakularni rezultati sa intravenskom primjenom citrata (dio istog ciklusa limunske kiseline, kao fumarati). Citrate kod nas možete naći u obliku suplemenata.

U 2017 je objavljen rad o povoljnim efektima riboflavina (vitamina B2) u multiploj sklerozi, a poznato je da on poboljšava funkcionisanje mitohondrija.

Dvije velike studije u fazi 3 (efikasnost i bezbijednost kod ljudi), DEFINE i CONFIRM ispitivali su efekte dimetil fumarata u dozi od 240 mg 2 puta dnevno tokom 2 godine. Postojalo je značajno smanjenje pogoršavanja bolesti, količini steroida datih u recidivima, kao i poboljšavanja na MRI. Obzirom da se metaboliše u glukozu i ugljen dioksid, ova terapija nema skoro nikakva neželjena dejstva (sem rumenila ica, ponekad crijevnih poremećaja).

Gdje je problem? Opet sam bio u pravu (kako to mrzim), Tecdifera košta 81 do 83 000 dolara godišnje. Dakle, dok cijena ovog lijeka ne opadne, slobodno koristite Tavegyl 6 mg dnevno (po mojim informacijama ima ga u Turskoj).

Autor: Prof. dr Branimir Nestorović
Izvor: ordinacija.tv/banenestorovic.blogspot.com

( LijekizPrirode.com )

Vaš komentar na članak: