23.10.2018 u 11:15 | Zdravlje | Komentari

Ne pijte sok od grejpfruta s ova 53 lijeka jer može da ih učini jako OPASNIM!!!

Postoje situacije u kojima grejpfrut može da napravi mnogo više štete nego koristi. Najmanje 53 različita lijeka ne smeju da se konzumiraju sa sokom od grejpfruta jer ovaj agrum može da smanji njihovu djelotvornost, a ljudi koji uzimaju određene lijekove bi trebalo da posvete posebnu pažnju odlučivanju u vezi sa tim s čim će ih piti.

tablete-pixabay

Grejp sadrži spoj koji ometa rad enzima u tankom crijevu, koji su odgovorni za rastvaranje gotovo polovine svih lijekova. Kao rezultat, agrum može da poveća učinak lijeka ili, na drugu stranu, da ga dramatično umanji, u zavisnosti od toga koliko efikasno tijelo može da ga apsorbuje.

Medicinska sestra Ema Hamet, u tekstu objavljenom u magazinu Hippocratic Post objašnjava kako grejp može da utiče na apsorpciju lijekova i kada treba obratiti dodatnu pažnju.

Grejp ima izrazito jak uticaj na način na koji lijekovi utiču na organizam, pogotovo na lijekove koje ljudi piju za visoki pritisak, srčanu aritmiju ili lijekove za alergiju poput feksofenadina.

Loading...

Opseg interakcije grejpa i lijeka zavisi od stanja organizma, samom lijeku i količini soka od grejpa koju čovjek popije. Velika količina soka od grejpa direktno utiče na povećani ulazak lijekova u krvotok. Na primjer, ako neko pije sok od grejpa, a nedavno je uzeo statin za smanjenje holesterola, događa se da previše statina ulazi u krvotok i povećava se vrijeme potrebno za apsorpciju lijeka, pa se na taj način lijek duže zadržava u tijelu.

Na primjer, Lerkanidipin se ne smije uzimati sa sokom od grejpa. Sok od grejpa inhibira metabolizam lerkanidipina kao i drugih dihidropiridina i dovodi do povećane sistemske bioraspoloživosti lijeka i pojačanog hipotenzivnog učinka – upozorava HALMED, agencija za lijekove i medicinske proizvode, na jedan od niza lijekova koji ne smije da se pije sa sokom od grejpa.

Veća doza lijekova u krvotoku povećava rizik od oštećenja jetre i mišića, a može da dovede do prestanka rada bubrega.

Grejp sadrži spoj zvan furanokumarin koji sprečava vitalni enzim CYP3A da djelimično uništi lijek tokom njegove apsorpcije. Furanokumarini unutar grejpa često blokiraju djelovanje CYP3A4. Umesto da se lijek djelimično uništi, on u puno većem obimu ulazi u krvotok i duže ostaje u tijelu.

Količina enzima CYP3A4 u crijevu varira od osobe do osobe. Neki ljudi imaju puno enzima, neki malo. Zbog toga sok od grejpa može da ima drugačiji učinak na ljude, čak i kad se uzima ista količina soka od grejpa s istim lijekovima.

Do problema apsorpcije lijekova dolazi i u slučaju kad se popije samo malo soka od grejpa. Na primjer, samo jedna čaša soka može da smanji proizvodnju crijevnog enzima koji reguliše apsorpciju do 47 posto.

Furanokumarinima treba duže vrijeme kako bi izašli iz organizma, pa se nakon 24 sata čak trećina još nalazi u organizmu. Budući da se lijekovi piju svakodnevno, ako čovjek svakodnevno pije i sok od grejpa, smanjeni ili pojačani učinak lijeka je dugotrajan.

Pomelo, seviljske ili kisele naranče i tanđelo često imaju isti učinak na lijekove kao i grejp. U slatkim narandžama, poput valencije, nema furanokumarina, pa su dobra alternativa za sok od grejpa.

Na apsorpciju feksofenadina takođe utiče sok od pomorandže i jabuke, pa zbog toga na samoj bočici od lijeka stoji upozorenje: “Ne uzima se s voćnim sokovima”.

Izbjegavajte sok od grejpa ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

Lijekovi za rak

- Krizotinib
- Dazatinib
- Erlotinib
- Everolimus
- Lapatinib
- Nilotinib
- Pazopanib
- Sunitinib
- Vandetanib
- Vemurafenib

Lijekovi za infekcije

- Eritromicin
- Halofantrin
- Maravirok
- Primakin
- Kinin
- Rilpivirin

Statini
- Atorvastatin
- Lovastatin
- Simvastatin

Lijekovi za srce i krvotok

- Amiodaron
- Apiksaban
- Klopidogrel
- Dronedaron
- Eplerenon
- Felodipin
- Nifedipin
- Kinidin
- Rivaroksaban
- Tikagrelor

Lijekovi za anksioznost ili nervni sistem

- Oralni alfentanil
- Buspiron
- Dekstrometorfan
- Oralni fentanil
- Oralni ketamin
- Lurasidon
- Oksikodon
- Pimozid
- Kvetiapin
- Triazolam
- Ziprasidon

Lijekovi za mučninu

- Domperidon

Imunosupresivi

- Ciklosporin
- Everolimus
- Sirolimus
- Takrolimus

Lijekovi za urinarni trakt

- Darifenacin
- Fesoterodin
- Solifenacin
- Silodosin
- Tamsulosin
- Viagra
- Feksofenadin

Izvor: telegraf

Vaš komentar na članak: