25.08.2017 u 9:27 | Zdravlje | Komentari

Izmjerite puls, saznajte od čega bolujete!!!

Pulsna dijagnostika predstavlja jednu od napoznatijih dijagnostika tradicionalne indijske medicine ajurvede, a najčešće se radi na radijalnoj arteriji zgloba šake. Iskusan ajurvedski dijagnostičar može na osnovu očitavanja pulsa, koje traje svega nekoliko minuta, da otkrije bolest u najranijoj fazi, kada postoji dobra prognoza za izlječenje. Puls je u ajurvedi, drevnoj indijskoj medicini, osnovni dijagnostički alat jer on registruje impulse koje šalje svaka ćelija našeg organizma.

puls

Prema ajurvedi, u pulsu svake osobe ogleda se uzajamni odnos duha, tijela i kosmosa, a njegovim „čitanjem“ stičemo preciznu informaciju o tome kako se naše tijelo prilagođava uticajima unutrašnje i spoljašnje sredine.

Dijagnoza preciznija od skenera

Pritiskanjem radijalnog pulsa sa tri prsta, iskusni ajurvedski stručnjaci mogu da dijagnostikuju bolesti ne samo kardiovaskularnog sistema, već i dijabetes, astmu, alergije, hormonalne promjene, stanje naše psihe, emocionalni status, karakter…

- Prema mahariši ajurvedi, u našem pulsu ogleda se igra duše i tijela i njihova interakcija sa cijelokupnim kosmičkim okruženjem. Samim tim, u svakom trenutku, pregledom pulsa možemo steći informacije o načinu na koji se naše tijelo prilagođava ovim bliskim i udaljenim uticajima. Puls oslikava stanje naše psihe, naše zdravlje, zadovoljstvo i tako prenosi informacije o disbalansu u tijelu i duši koji se razvijaju usled loše komunikacije sa prirodnim ciklusima – objašnjava Branko Čičić, konsultant mahariši ajurvede.

Loading...

Naš sagovornik kaže da ajurveda preporučuje periodične konsultacije, tokom kojih će ljekar – konsultant edukovan u mahariši ajurvedi, primjenom pulsne dijagnostike procijeniti zdravlje i stepen balansa svakog tkiva, organa i sistema.

- Na osnovu pregleda, sastavlja se personalizovani program dijete i savjetuju dnevne rutine, fizičke aktivnosti, biljni dodaci ishrani… Pulsna dijagnostika je od ključne važnosti i stoga su razvijeni posebni kursevi za samostalnu procjenu pulsa, što nam, kao pojedincima, pomaže da održimo zdravlje i preveniramo nastanak bolesti na svakodnevnom nivou – ističe Čičić.

Za razliku od konvencionalnog mjerenja pulsa, tradicionalna ajurvedska procjena pulsa obuhvata identifikaciju osobina tri različita pulsa, od kojih svaki ima pet podpulseva.

Tri doše, tri glavna pulsa

Tri glavna pulsa odgovaraju trima glavnim podelama u prirodi – trima došama, a to su – vata, pita i kafa. One su, prema ajurvedi, odgovorne za zdravlje i ponašanje svega što živi.

- Ove tri doše u prirodi se ispoljavaju na sljedeći način, vata kao pokret, pita kao energija i kafa kao struktura, a rađaju se iz kombinacije pet elemanata (Mahabute). Dva najlakša elementa – etar i vazduh kreiraju vata došu. Dva srednje teška elementa – vatra i voda formiraju pita došu, dok kombinacija vode i najtežeg elementa zemlje daje kafa došu – navodi Čičić. On kaže da čitanje i procjena pulsa u mahariši ajurvedi objezbeđuje svojevrsnu fiziološku mapu koja služi za sagledavanje postojećih disbalansa u našem organizmu, lociranje potencijalnih neravnoteža – onih koje su tek u začetku i koje se još nisu manfestovale, kao i simptoma bolesti koja već postoji.

- Slika koju na taj način dobijemo, služi nam kao vodič za uspostavljanje balansa i harmonično, holističko funkcionisanje duše i tijela – kaže Branko Čičić.

Izvor: zena

Vaš komentar na članak: