28.12.2020 u 21:19 | Zanimljivosti, Zdravlje | Komentari

Branimir Dr Nestorović – Novi oblik vitamina E: Nada za liječenje karcinoma, demencije, osteoporoze, kardiovaskularnih oboljenja

Vitamin E je oktrive 1938 kao faktor plodnosti, jer je stimulisao oplodjenje. Preporučivao se decenijama za različita stanja i bolesti, ali tek posljednjih godina je postalo jasno, zašto su rezultati tako promjenljivi. Mali broj ljudi zna da vitamin E postoji u osam oblika, 4 se zovu tokoferoli, a 4 tokotrienoli.

vit E

Svega 1% radova o vitamin E je posvećeno tokotrienoli, ostali se bave tokoferolom. Ova druga grupa je pokazala efekte u liječenju bolesti u kojima sutokoferoli bili nekorisni.

Na primjer, tokotrienoli dati miševima sa karcinomom pankreasa značajno produžavaju njihovo preživljavanje.

U grupi kojima su davani tokotrienoli, preživljavanje je bilo 70% (prema svega 10% u kontrolnoj grupi). Ovaj rezultat se može uporediti sa davanjem gemcitabine (standardnog citostatika za ovaj karcinom).

Loading...

Kombinacija gemcitabine i tokotrienola je dala zaprepašćujućih 90% preživljavanja. Tokotrienoli remete sve faze nastanka karcinoma.

Osim što su antikoskidansi (kao i tokoferoli), oni imaju brojna antikarcerska djelovanja (povećavaju apoptozu – samoubistvo tuorskih ćelija, usporavaju rast tumora, inhibiraju stvaranje novih krvnih sudova, suzbijaju gene važne za nastanak karcinoma).

Posebno je važna blokada enzima HMG-CoA reduktaze, enzima koga blokiraju i statini. Ovaj enzim je odgovoran za nastanak metastaza. Posebno je u sprečavanju nastanka metastaza efikasna kombinacija statina i tokotriola.

Dakle, statini koji su beznačajni za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, imaju važnu ulogu u prevenciji karcinoma.

Imajući ovo djelovanje, nije čudno da tokotrienoli imaju odličan efekat na snižavanje nivoa holesterola u serumu, ali i aminokiseline homocisteina – takodje važnog faktora kardiovaskularnih oboljenja. Tokotrienoli štite od nastanka infarkta ili moždanog udara (posebno alfa i gama tokotrienol).

Imaju odlične efekte kod tzv. metaboličkog sindroma. Smanjuju nivo šećera, stvaranje novih naslaga masti u organizmu. Popravljaju nivo šećera u krvi kod dijabetesa, kao i funkciju bubrega.

Posljednjih godina je pokazana njihova efikasnost u liječenju karcinoma jetre, ali i nealkoholne masne jetre. U studiji na 87 ljudi, poslije godinu dana korišćenja tokotrienola postojalo je značajno veće normalizovanje funkcije jetre u odnosu na grupu bez njih.

Utvrdjena je njihova zaštitna uloga u neurodegenerativnim oboljenjima, na primjer Alchajmeru. Stare osobe sa visokim unosom tokotrienola su imale 64% manji rizik od nastajanja Alchajmera. U nervnim oboljenjima, najaktivniji oblik je alfa tokotrienol. Čak i minimalne količine su štitile od nastanka nervnih oboljenja, ali i usporavale starenje mozga.

Nova ispitivanja pokazuju dobar efekat ovog oblika vitamin E kod osteoporoze posle menopauze. Oni sprečavaju gubitak koristiju u toku terapije kortikosteroidima. Ovaj efekat ostvaraju svojim antizapaljenskim djelovanjem, ali i inhibicijom pomenutog enzima HMG-CoA reduktaze. I kod osteoporoze, pokazan je dobar efekat kombinovanja statina sa tokotrienolima.

Problem nastaje kada hoćemo da koristimo ove materije. U prirodnim izvorima (hrani) ih ima veoma malo. U studiji iz SAD, Chun je utvrdio da ga najviše ima u kokosu (pa ipak svega 0.18 mg gama-tokotrienola na 100 grama. Najviše ga ima u kukuruznom zrnu (1,02 mg na100 grama). Ovo znači da bi postigli poželjan efekat, morali biste da pojedete 10 kg kokosa i oko 100 kg brusnice.

Znatno više se nalazi u različitim žitaricama (pirinač ima 23.6 mg alfa i 34.9 mg gama oblika, a ovas 67 mg alf i po 12.0 mg beta i gama oblika). Nijedna žotarica ne sadrži najaktivniji oblik tokotrienola, delta oblik. U mesu životinja se nalaze zanemarljive količine ovih materija.

Jedina namirnica vredna pažnje po sadržaju tokotrienola je palmino ulje, koje sadrži 21.2 mg alfa-tokotrienola, 30.8 mg beta-tokotrienola, 63.0 mg delta-tokotrienola i 8.3 mg of gama-tokotrienola na 100 grama. Pa i u slučaju ovog ulja, da bi se uzela dovoljna količina, trebalo bi konzumirati dvije šoljice ulja. Maslinovo ulje ne sadrži bitne količine tokotrienola.

Dakle, morate ga uzimati u obliku suplemenata, osebno gama tokotrienol, koga skoro da nema u normalnoj ishrani.

Izvor: banenestorovic.blogspot.com/ordinacija

( LijekizPrirode.com )

Vaš komentar na članak: